مرور برچسب

چند لته

تابلو های شیشه ای چند لته

 در ساخت آثار شیشه ای , فیوز گلاس از تکنیک هایی است که به کمک هنرمندان شیشه گر آمده است تا بتوانند آثار بدیعی را به این وسیله ایجاد کنند . نمونه یکی از این آثار تابلوهای شیشه ای است که به شکلی طراحی شده اند که تعدادی از آنها در کنار یکدیگر…