مرور برچسب

پله های شیشه ای

استفاده از پله های شیشه ای در دکوراسیون

یکی از موارد بسیار جذاب برای طراحان دکوراسیون استفاده از پله هایی از جنس شیشه می باشداین پله های در مکان های لوکس زیاد دیده می شود این پله ها بسیار لوکس می باشند و بعضی از انها تا 100 ملیون تومان قیمت دارند اما برای کسانی که می خواهند با…