مرور برچسب

ساختمان

سه بنای خیره کننده دنیا

گاهی معماران و طراحان دوست دارند چیزی فرا تر از یک برج یا ساختمان بسازند . در این مقاله به بررسی بعضی از این بنا ها میپردازیم که با ظاهر و معماری خورد توجه هر بیننده ای را به خود جذب میکند.ساختمان استخر عمومی شهر کندی در هنگ کنگ چین…