ساخت گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات – استیند گلس و تیفانی

مکان پروژه : میدان آرژانتین
ساخت گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات در محل بانک که مکانی عمومی می باشد حاکی از این دارد که این نوع از تزئین نه تنها در فضاهایی شخصی بلکه درچنین محیط اداری نیز میتواند نمودی از روش نوین در دکوراسیون را به منحصه ظهور برساند.
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات

پروژه بابک صادرات با گنبدی با حاشیه فیروزه ای و نگین هایی به رنگ برنز در مرکز صفحه ای از شیشه و  با تکنیک stained glass به صورت مقعر جای گرفته است.

گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات

این پروژه علاوه بر گنبدی به قطر ۵/۳ متر و خیزش ۵/۱ متر دارای حاشیه های تخت نیزمیباشد که در مجموع طرحی متحد را نشان میدهد. قرار گیری رنگ فیروزه ای در کنار شیشه ی مات سفید و لوزی های برنزی که دایره های متحدالمرکزی را تشکیل می دهند کلیت ظاهری این گنبد را تشکیل داده است.

گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
گنبد شیشه ای بانک توسعه صادرات
مطالب مرتبط