کاربرد شیشه خم در ساختمان

تکنولوژی ساخت شیشه خم به نحوی است که می توان فضاهای مختلفی را با انواع قوسها توسط شیشه های خم اجرا نمود . برای ساخت شیشه خم نیاز به کوره های مخصوص و حرارت دهی مناسب می باشد و البته تولید این نوع شیشه نیاز به تخصص فراوانی دارد .

شیشه های خم در فضاهای ساختمانی کاربردهای فراوانی دارد به طور مثال شیشه های خم در نمای ساختمان , در درب ورودی و پنجره ها , گنبدهای شیشه ای و گاه کاربرد شیشه های خم در فضاهای دکوراتیو .

ساخت شیشه خمساخت شیشه خمدر عکس اول شیشه خم به عنوان پوشش استخر در فضای باز استفاده شده است . و در عکس دوم نمایی از یک گنبد شیشه ای از داخل ساختمان دیده می شود .

ساخت شیشه خمدر عکس بالا  شیشه خم در آسانسور استفاده شده است .

ساخت شیشه خمشیشه های خم می تواند به عنوان نرده و پوشش نرده ها استفاده شود که فضایی لوکس و خاص را در ساختمان ایجاد می کند .

ساخت شیشه خمپنجره هایی با شیشه های خم علاوه بر زیبایی بیرونی ساختمان فضای داخلی را نیز زیباتر می کند .

ساخت شیشه خم

مطالب مرتبط