چیدن دکوراسیون به ساده ترین روش ها

طراحی داخلی چیزی در رابطه با یافتن فضای مناسب برای پر کردن یک محیط می باشد اما قسمت مهم ان این می باشد که بدانید کی دیگر توقف کنید فضای منفی گاهی در خانه عنصری می باشد که فراموش شده است و براحتی فراموش می شود و براحتی حتی نمی توانید انرا ببینید اگر خیلی وسواس دارید تا جاهای مختلف خانه را پر نمایید بهترین چیز و پند به شما این می باشد که هیچ کاری نکنید.

چیدن دکوراسیونشاید یک سقف نامتقارن باعث این شده باشد که نتوانید از یک قسمت خانه استفاده نمایید برای این منظور تمامی دیوارها را تک رنگ نمایید و شکل ها و عناصری با شکل ها مختلف را به ان اضافه نمایید و یک فرش زیبا نیز در کف ان قرار دهید.

چیدن دکوراسیوندر اتاق خواب پرکردن فضای بالای تخت بسیار دلخواه خواهد بود و نگران بودن در باره مقیاس ان لزومی نخواهد داشت یک نقاشی کوچک در بین دیوارهای ساده اطراف بسیار به چشم خواهد امد.

چیدن دکوراسیوناگر دیوارهای خانه را کاملا ارایش کرده اید و از تابلو وکتابخانه استفاده نموده اید استفاده از یک مبل ساده بسیار کارا خواهد بود و می توانید تنها از یک بالشتک بروی ان برای زیبایی هرچه بیشتر استفاده بنمایید.

چیدن دکوراسیونبیاد داشته باشید زمانیکه یک فضا را طراحی می نمایید و از گلها برای قسمتی از ان استفاده می نمایید در این فضا یک درب مجازی و نقاشی درام بالانس را بهم می زند و قسمت  منفی خانه بدون نیاز به تغییر خواهد ماند.

چیدن دکوراسیوناگر دیوارهای خانه خود را با دیوارپوش پوشانیده اید هیچ چیز بروی ان اویزان ننمایید اجازه دهید خود دیوار حرف بزند و نمای خود را بنمایش بگذارد.

چیدن دکوراسیوندر بعضی از مواقع یک دیوار وقتی در کنار ان ایستاده اید احساس خالی بودن بشما می دهد بیاد داشته باشید برای چیدن دکوراسیون نیاز نیست حتما محیط را از نزدیک بسنجید.

مطالب مرتبط