چگونگی خرید اسباب و اثاثیه-قسمت دوم

اما چگونه می توانید بفهمید چه وسایلی می خواهید تا زمانی که این حس ایجاد به وجود نیامده است ؟ “شما باید حداقل زمانی را برای اینکار تخصیص بدهید . و الزاما این زمان نباید به خرید منجر شود بلکه می توان فقط به مدل ها نگاهی انداخت و بعدا برای خرید مراجعه کرد .

خرید اسباب و اثاثیهآنچه را که دوست دارید و بنظرتان مناسب محل زندگی و اتاقتان می آید را حتما انتخاب کنید .

مردم نیاز دارند افق دید خود را گسترش دهند .” گروه طراحی آدئینی.

برخی طراحان تبلیغ خرید وسایل بزرگ را پیشنهاد می دهند . در حالی که شما چه اول و چه آخر آنها را بخرید ، معمولا ایده ی مناسبی به نظر نمی رسد . ” محصول خریداری شده را نگه داری کنید و سپس رنگ دیوار ها را مطابق با وسایل تغییر دهید .”نوشته ی گروه طراحی کاکوما.

خرید اسباب و اثاثیهآسایش حیاتی است . از نزول کردن پول خود بر روی صندلی خود نترسید .

“بهترین مبلمان را اگر استطاعت دارید تهیه کنید ” پیشنهاد جوستل

قبل از خریدن مبلمان تلاش کنید حتما روی آن یا بنشینید یا دراز بکشید . و مواد تشکیل دهنده آن حتما از فوم جامد باشد . شما باید این کار را در اتاق خانواده بجای اتاق نشیمن انجام دهید .

خرید اسباب و اثاثیهرومبلی زدن یک سرمایه گذاری بزرگ است ، شما چیز هایی را می خواهید که از طریق تغییر در شیوه ی زندگی خود می توانید به دست آورید . به عنوان یک قاعده ، برای خریدن بهتر است شما خطوط ساده و صاف را روی مبل خود انتخاب کنید . نوشته ی کاکوما .

” انتخاب چیزی دلیلی براین است که شما آن را دوست دارید .”نوشته ی کاکوما.

” کجا شما باید خرید کنید ” نوشته ی جوستل . این بستگی به سبک شما ، بودجه و کیفیتی که مورد انتظار شماست دارد . همچنین زمان مناسبی را برای خرید باید صرف کنید .

چگونگی خرید اسباب و اثاثیه-قسمت اول

چگونگی خرید اسباب و اثاثیه-قسمت آخر

مطالب مرتبط