چگونگی خرید اسباب و اثاثیه-قسمت آخر

اگر شما محدودیت در بودجه دارید ، می توانید از فروشگاههای دست دوم یا مغازه های استوکی و مغازه های عتیقه فروشی کالاهای بسیار خوب را با قیمت بسیار نازل خریداری کنید .

اگر شما زمان نداشته باشید ، به رسانه های تبلیغی مبلمان اعتماد کنید . کاکوما به عنوان یک فرد از دپارتمان تخصصی مبلمان می گوید چون مبلمان شغل و کسب و کار اصلی او نیست بنابراین تنوع کیفیت ممکن نیست متداول بماند . خرید وسایل از مکان هایی که مشکل در آنها وجود دارد ممکن است قضیه هایی را پشت پرده ی خود داشته باشد که شما از آن بی اطلاع هستید .

خرید اسباب و اثاثیه

چگونه شما می توانید بگویید که قطعات یک مبلمان نسبت به یک مبلمان دیگر بهتر است یا بدتر است؟

اگر شما مشغول خرید قطعات پرده هستید حتما گوشه های دیوار را در نظر بگیرید که پرده به طور کامل ایستاده بماند .

زمانیکه کابینت خریداری می کنید ، به درائورها و گوشه های آشپزخانه نگاه کنید .

خرید اسباب و اثاثیهدر بازار برای یک تشک توجه به تعداد سیم پیچ ها ، روکش سطحی آن خیلی می تواند در نظر مشتری تاثیر مثبت بگذارد .

جوستل و کاکوما هر دو می گویند بزرگترین اشتباه آنها زمانی است که آنها برای خرید اسباب و اثاثیه تشخیص اشتباهی را برای اندازه ی اتاق ها و دیگر چیز های داخل آن در نظر گرفتند .یک قطعه که در سالن نمایش با سقف بیست پا کامل به نظر می رسد ممکن است در در سقف هشت پا این طور به نظر نرسد. قبل از خرید حتما ، از ابعاد دقیق قطعه اطلاع کامل پیدا کنید و با ساخت تقریبی مدل مقوائی آن از جا دادن قطعه اطمینان حاصل کنید . قطعه ی استاندارد می تواند در اتاق و منزل کاربرد فراوانی داشته باشد تا قطعه ای که از روی نا آگاهی توسط فرد خریداری می شود.

خرید اسباب و اثاثیه

چگونگی خرید اسباب و اثاثیه-قسمت اول

چگونگی خرید اسباب و اثاثیه-قسمت دوم

مطالب مرتبط