چگونه یک پس زمینه می تواند چهره ی اتاق را تغییر دهد-قسمت دوم

روش دوم  ایجاد حس حرکت :

الگو های تصویری زیادی وجود دارد اما گزینه های پویا تر ایجاد حس حرکتی می کند. یکی از عناصر هنر خط است ، خطوط مورب حرکت ( جابجایی ) را منتقل می کنند . در طراحی ها از خطوط مورب استفاده می شود . مانند پس زمینه اتاق خواب ها و یا زاویه هایی که در هواپیما ها مورد استفاده قرار می گیرد.

پس زمینهطراحی های کاغذ دیواری ها حس پر انرژی را به انسان القا می کند  که گاهی نمی توان آن را در مناظر طبیعی به صورت هویدا ملاحظه کرد . الگو های تکراری گاه و بیگاه مثلا در این تصویر ماهی طلایی جهت حرکتش مستقیم است و مخالف با ماهی قرمز در جهت پایین حرکت می کند .

پس زمینهجدای مورب بودن یا تصادفی بودن این الگوی تصاویر گرافیکی یک خیال واهی چشمی به نظر بیننده ایجاد می کند . پر رنگ کردن یا پیچیده کردن طراحی ها مانند این ها ( عکس ها ) باعث زیباتر شدن اتاق می شود.

پس زمینهروش سوم کم اهمیت جلوه دادن یا اهمیت دادن به اجزای معماری :

اشکال منحنی ، مانند گل دار کردن الگو ها باعث بروز حس لطافت با دیدن الگو ها می شود و یک فضای آرامش بخش را به بیننده القا می کند .

به عنوان مثال تصویر زمینه برگ در این فضای تیره و بین دیوار و سقف باعث  شاخ و برگ دار کردن خطوط در سطوح مختلف می شود. پالت رنگ نور باعث کمک به ایجاد حس نرمی در اتاق می شود .

پس زمینهراه راه های افقی راه مناسبی برای عریض جلوه دادن اتاق است که در این تصویر اتاق نشان داده شده است .

تصاویر زمینه با طرح راه راه که در سراسر محیط امتداد پیدا کرده باعث شده تصور شود وسعت اتاق چیزی بیشتر از آنچه که هست دیده شود .

پس زمینهدر طرف دیگر ، برخی الگوهای تصویر پس زمینه بر جزییات معماری یا در برخی موارد بر ظاهر معماری تاکید دارند . در این اتاق آفتابی الگوی شبکه ای تصویر پس زمینه نه تنها بر ارتفاع سقف تاکید دارد بلکه کمک به عریض کردن آن نیز کرده است .

پس زمینهروش چهارم تغییر در سطح نور :

کاملا محتمل است که یک اتاق در خانه وجود داشته باشد که نور مناسبی نداشته باشد . برخی از فضاها که فاقد پنچره هستند و منابع انژی زا برای وسایل داخل آن وجود ندارد از لامپ هایی داخل آن به همرا ه یک آیینه استفاده می شود . این آیینه ها سایز محدودی دارند و دیدن بازتاب و انعکاس نور به طور کامل درون آنها کمی سخت خواهد بود .

تصاویر پس زمینه با تابش نور خود می تواند روشنایی مفیدی را به اتاق نشان دهد . در اینجا می توانید تصویر پس زمینه را که به وضوح تابش نور را نشان می دهد مشاهده کنید .

پس زمینهاز سوی دیگر برخی اتاق ها با نور بسیار طبیعی فضایشان را پر می کنند ، الیاف مخملی بکار رفته در تصاویر پس زمینه یک الگوی چشمگیر را برای بیننده به وجود آورده است  و این کار جز با طراحی رنگ آمیزی مناسب حاصل نمی شود .

پس زمینهروش پنجم متحد کردن یا جداسازی یک فضا :

الگو های پس زمینه می تواند حرکت چشم در طول یک فضا را به کلی تغییر دهند . هنگامی که چهار طرف دیوار را کاغذ دیواری می کنید تمام اتاق جذاب و منسجم به نظر می رسد .

در این اتاق خواب تصویر زمینه گل به عنوان یک اثر هنری دیده می شود رنگ سیاه عمیق با صورتی ارتباط زیبایی ایجاد کرده است . بدون این تصویر پس زمینه این جزییات می بایست روی تشک ایجاد می شد.

پس زمینهچگونه یک پس زمینه می تواند چهره ی اتاق را تغییر دهد-قسمت اول

مطالب مرتبط