چگونه فضا خانه کوچکمان را بزرگتر کنیم

اینکه چگونه بتوانید یک خانه کوچک را تبدیل به یک خانه بزرگ کنید و بهترین استفاده را از فضا و محیط خانه خود بکنید مسئله ای است که سالهاست تمام ادم های کره زمین را به خود درگیر کرده است همه مردم می خواهند راهی برای بزرگتر شدن خانه شان پیدا کنند مخصوصا کسانی که خانه هایی کوچک دارند همه در فکر ارتقا کار و رتبه خود هستند .

چگونه فضای خانه کوچکمان را بزرگتر کنیممی توانید لوازم خانه را چند کاره بکنید این بدین معنی است که از هریک از لوازم خانه در چند جای مختلف استفاده کنید و بهره های مختلف از ان ببرید این باعث خواهد شد بتوانید فضای بیشتری را در خانه داشته باشید و فضای لازم را برای خودتان کنار بگذارید در این خانه نیز از میز و اوپن اشپزخانه برای جاگذاری ظروف استفاده شده است.

چگونه فضای خانه کوچکمان را بزرگتر کنیماستفاده از یک آشپزخانه کوچک مثل شکل خیل کارایی دارد می توانید از میز و صندلی و یک تخته برای ساختن میز ناهار خوری استفاده نمایید این باعث خواهد شد از فضای خانه تان بیشترین استفاده را بکنید کافیست در رنگ بندی دقت کنید و رنگ هایی مناسب را برایخانه تان انتخاب کنید.

چگونه فضای خانه کوچکمان را بزرگتر کنیماز نقاشی های هنری استفاده کنید در انتخاب آنها هراس نداشته باشید و دقیق انتخاب کنید این نقاشی ها جذابیت خانه شما را دوچندان کرده و زیبایی بیشتری به خانه شما می دهند همچنین حس بزرگتر شدن فضا را نیز بدلیل فضای طبیعت و رنگ های زیبایی که دارند خواهید داشت.

چگونه فضای خانه کوچکمان را بزرگتر کنیممی توانید از لوازم خانه ای استفاده کنید که تاشو هستند مثلا تخت تاشو مبل تخت شو و ابزارهای مختلفی که هرکدام نقش مهمی در بزرگتر شدن خانه و کم جاگیرتر شدن لوازم دارند این خود می تواند روند مهمی در زندگی شما را ایفا کند به این ترتیب نه تنها خانه خودتان را دوبرابر می کنید بلکه باعث خواهید شد از فضا بهترین استفاده را کرده باشید.

مطالب مرتبط