چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت آخر

مسدود کردن دید خطوط

در حالی که بنظر نمی رسد آیتم های جلوی تلویزیون آن را مسدود کند . اما را ه هایی برای حداقل دیده شدن تلویزیون وجود دارد . به خاطر داشته باشید که نیاز نیست تلویزیون در تمام زاویه ها مسدود شود . یک صندلی بین شما و تلویزیون ( حداقل تا حدی ) می تواند آن را مخفی کند .توجه داشته باشید که تلویزیون در قفسه کتاب کوچکتر از حد ممکن به نظر می رسد.

مکان تلویزیون هامکان تلویزیون هاپنهان کردن در یک ازدحام

 دیوار های گالری در یک روند پایدار می تواند جلوه ی زیبایی را به تلویزیون بدهد . قرار گیری تلویزیون در جمعی از نقاشی ها و قاب عکس ها و آثار هنری با قاب سیاه و سفید می تواند بیننده را در جای خود میخکوب کند . در این حالت تلویزیون در میان آنها مانند یک قاب بزرگ جلوه می کند و زیبایی خاصی را به اتاق می دهد .

مکان تلویزیون هااین کار به خوبی آن است که تعدادی قطعه در کنار یک قطعه بزرگتر ( تلویزیون ) قرار می گیرد .قطعه غیر معمول مربع شکل در سمت چپ بالای تلویزیون توجهات را از تلویزیون دور می کند و حواس بیننده به به تابلو ها و آثار هنری پرت می شود .

مکان تلویزیون هاشما می توانید با تکیه دادن چند قطعه و آثار هنری به دیوار و نزدیک به تلویزیون می توانید چشمان بیننده را به آنها پرت کنید . این راه عالی به نظر می رسد و می تواند تلویزیون را در قالب یک قاب نسبتا بزرگ در بین اثاثیه منزل جای دهد.

مکان تلویزیون ها

چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت اول

چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت دوم

مطالب مرتبط