چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت دوم

حفظ مشخصات نمایه

اغلب تلویزیون ها در ارتفاع های بالا نصب می شوند چون بیننده های ایستاده  بهترین دید را از تلویزیون در ارتفاع های بالا دارند . قرار دادن تلویزیون در زاویه مناسب به چشمان شما کمک می کند کمتر دچار خستگی شوند . سقف های تاریک و اتاق های تیره نیز می تواند به زیبا شدن تلویزیون در اتاق کمک شایانی کند .

مکان تلویزیون هامسائل مربوط به قفسه های کتاب

برای اینکه فراتر از رویکرد مدرنیزه عمل کنیم قرار دادن تلویزیون در قفسه کتاب می تواند ما را به این امر نزدیک کند . پوشاندن تلویزیون در فریم های سفارشی کمک می کند که شیشه تلویزیون بیشتر از مارک و برند تجاری آن توسط بیننده رویت شود.

مکان تلویزیون هابه خاطر داشته باشید قاب دور تلویزیون می تواند گیرنده دیجیتال تلویزیون را مسدود کند ، بنابراین  شما نیاز به وسیله ای دارید که بتواند سیگنال ورودی را از تلویزیون عبور دهد و به آنتن برساند .

باز هم ، عدم تقارن تلویزیون در قفسه کتاب می تواند یک مزیت محسوب شود . طوری که تلویزیون را به یک طرف در قفسه قرار دهیم.( در مرکز نباشد ). بسته به آرایش و چیدمان مبلمان ، تلویزیون موقعیت خوبی را در مقابل کاناپه و صندلی ها دارد ، که می توان به راحتی در اتاق تلویزیون تماشا کرد .

مکان تلویزیون هارقابت کانونی

این که آیا یک تلویزیون در مرکز یک دیوار قرار بگیرد یا نه چقدر می تواند در تزئین اتاق ثمر بخش باشد؟ شما می توانید از خیر این قضیه بگذرید یا آن را قبول کنید و این تماما بستگی به نظر شخصی خودتان دارد . این اتاق شامل آثار هنری سیاه ، میز سیاه و کمد های کوچک مشکی است که می تواند به برجسته شدن تلویزیون در اتاق کمک کند .

مکان تلویزیون هافراموش نکنید که ما اتاق را به صورت ۳ بعدی نگاه می کنیم و نه به صورت دیوار های جدا از هم. گاهی اوقات بهترین راه برای برقراری تعادل یک تلویزیون این است که چیزی با وزن بصری مشابه را در طرف مقابل تلویزیون در اتاق قرار دهیم مانند قفسه کتاب تاریک.

مکان تلویزیون ها

چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت اول

چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت آخر

مطالب مرتبط