چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت اول

تلویزیون می تواند منبع بسیاری از مشکلات و معضلات خانگی ما باشد . این مسئله به اندازه کافی بد است اگر دو نفر نخواهند یک برنامه تلویزیونی را به طور مشترک نگاه کنند. و از آن بدتر این است که یک نفر نخواهد کلا تلویزیون ببیند .

کابینت ها وسایل بسیار مناسب برای جا دادن تلویزیون های بزرگ و حجیم داخل خود هستند. اما امروزه با آمدن تلویزیون های مسطح ، ان وسایل بزرگ دیگر آن کارایی سابق را ندارند . یعنی آن وسایل برای اینکه تلویزیون مثلا به طور دقیق در وسط اتاق نشیمن قرار بگیرد به کار برده نمی شوند . در اینجا چند نکته در مورد پنهان کردن تلویزیون در اتاق نشیمن بدون استفاده از کابینت ها را به شما خواهیم آموخت .

مکان تلویزیون هااستتار :

تلویزیون ها دکور سیاه چاله ها هستند یعنی زمانیکه یک سطح مسطح سیاه رنگ داریم و نور به آن نمی تابد تلویزیون در این سطح سیاه اصلا مشخص نیست . یکی از راه هایی که می توان یک تلویزیون را در سطح دیوار اتاق نشیمن مخفی کرد این است که رنگ دیوار با رنگ تلویزیون یکی باشد . و کلمه استتار برای این کار بسیار مناسب انتخاب شده است .

مکان تلویزیون هاروش استفاده با روکش های فلزی و سنگی تیره نیز یکی از راه های استتار تلویزیون در اتاق است .

دیوار رسانه :

مراکز رسانه های مدرن ، به جای استفاده از کابینت های تمام قد برای محصور کردن تلویزیون اغلب فضای پیرامون تلویزیون را با قفسه های شناور پر می کنند . این کار برای تزئین کردن اتاق بسیار مفید قلمداد می شود و فضای زیبایی را نزدیک تلویزیون به ارمغان می آورد.

مکان تلویزیون هاموقعیت نا متقارن تلویزیون در یک دیوار کمک می کند تا تاکید بیشتر روی تلویزیون ایجاد شود و آیتم هایی مانند گل و گلدان در وسط دیوار دیگر آنچنان به چشم نیآید.

مکان تلویزیون ها

چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت دوم

چگونه تلویزیون را بدون نیاز به کابینت مخفی نگه داریم-قسمت آخر

مطالب مرتبط