چگونه بهترین استفاده را از دیوارهای زیر پنجره ها ببریم

یک از قسمت های بسیار کاربردی خانه برای چیدن دکوراسیون فضای زیر پنجره ها می باشد اگر بتوانید دقیقا کمد و یا میزی همسطح با کف این قسمت تهیه نمایید واقعا از این فضای استفاده بی نظیری خواهید کرد

دکوراسیوندر این عکس یک قفسه بزرگ بهمراه روکشی برای رادیاتور استفاده شده است این قفسه برنگ پنجره ها ساخته شده و بسیار کارا می باشد

دکوراسیون

در این دفتر کار بسیار زیبا یک میز سرتاسری استفاده شده که باعث می شود کارمندان در ساعات روز از گرما و تابش افتاب و نور آن استفاده نمایند و در ساعاتی که این نور زیاد است می توانند

در پشت دیوار بکار خود ادامه دهند طراح از رنگ سبز برای این مورد استفاده کرده است و زیبایی خاصی نیز به محیط سفید اطراف داده شده است

دکوراسیونیک تخت خواب بزرگ در زیر پنجرهای این خانه در استرالیا زیبایی و راحتی زیادی اضافه کرده است با استفاده از این فضا می توانید در زیر نور آفتاب و یا مهتاب استراحت بنمایید و از مناظر بیرون استفاده نمایید

دکوراسیوندر این منظره یک تخت خواب دیگر استفاده شده است که بهترین مکان برای مطالعه و یا استراحت عصرگاهی می باشد همچنین می توانید از منظره بیرون نیز بهره ببرید می توانید از متکی و تشک برای بهتر نمودن این محیط استفاده نمایید

دکوراسیوندر این منظره طراح رادیاتور ها را در پشت دو صندلی پنهان کرده است و همچنین استفاده مناسبی از فضا برای تکیه دادن نموده است

دکوراسیون

براحتی می توانید از این فضا برای یک کتابخانه سرتاسری استفاده نمایید

دکوراسیون

در این عکس این کتابخانه تمامی دیوارهای اطراف خانه را احاطه کرده است

دکوراسیوندر این طرح رادیاتورها در بین دو کمد بزرگ در زیر پنجره ها پنهان شده اند و از یک نمای زیبا برای جلوگیری از نمایش رادیات ها استفاده شده است

دکوراسیونرادیاتورهایی که در زیر این پنجره پوشش داده شده اند وزن و تعادل خاصی را به اتاق بخشیده و این با دیوار سیاه رنگ در انتهای ردیف این کمد پایان یافته است

دکوراسیوناتاقی که در عکس نمایش داده می شود اتاق لوازم جانبی می باشد که با یک تاقچه و یک آویز لباس و یک قسمت برای نشستن و کمدی در زیر ان احاطه شده است واقعا از این فضا بیشتر از این نمی توانستیم استفاده نماییم

دکوراسیون

استفاده مناسبی از گیاهان در زیر پنجره این آپارتمان شده است همچنین در کنار آن یک مبل نمایی زیبا ایجاد کرده است

مطالب مرتبط