چگونه انباری خود را به فضایی کاربردی و زیبا تبدیل کنیم؟

انباری فضایی است که همواره در طراحی ها مورد کم لطفی قرار می گیرد! فضای انباری می تواند در داخل منزل یا بیرون از محیط عادی خانه قرار گیرد. آنچه در انباری درخور توجه است ایجاد قفسه بندی های مناسب و جادار و در عین حال زیباست. زیبایی و نظم و انضباط به خصوص در انباری هایی که در داخل منزل تعبیه شده اند بسیار مهم و حائز اهمیت است. اگر قفسه بندی و استفاده حداکثری از فضای انباری به نحو احسن انجام شود و نورپردازی و رنگ بندی نیز با دقت و ظرافت لحاظ گردد، قطعا انباری به فضایی شایسته و لذت بخش تبدیل خواهد شد.

طراحی دکور انباریدر طراحی دکور انباری، خلاقیت نقش عمده ای را ایفا می کند. با توجه به ابعاد انباری، طراح باید بتواند بهترین چیدمان را در فضا لحاظ کند. بدون شک یک انباری با محیطی متفاوت با سایر انباری های معمول، رغبت اعضای خانواده را جهت رجوع به آن تحت تاثیر قرار خواهد داد و آنها را تشویق می کند که وسایل با اهمیت و حتی ارزشمند خود را نیزکه ممکن است هرجای خانه را اشغال کند، در آن قرار دهند.

مطالب مرتبط