پکیج آینه

نام محصول : پکیج آینه طرح وارش

 

کد محصول : MPAC 1

مشخصات محصول :

ابعاد : ۸*۸

تعداد در هر جعبه : ۴۰ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب دوطرفه در داخل پکیج و قابلیت نصب آسان

موارد کاربرد :  پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح کریستال

 

کد محصول : MPAC 2

مشخصات محصول :

ابعاد : ۳۰*۳۰

تعداد در هر جعبه : ۱۳ عدد شامل ۵ عدد قطعه کامل , ۴ عدد نیمه و ۴ عدد قطعه ۱/۴

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح بلوط

 

کد محصول : MPAC 3

مشخصات محصول :

 ابعاد هر قطعه : ۲۰*۳۰

تعداد در هر جعبه : ۱۷ قطعه شامل  ۷ قطعه کامل و ۱۰ قطعه نیمه

رنگ : آینه برنز

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح گل و برگ

 

کد محصول : MPAC 4

مشخصات محصول :

ابعاد هر قطعه : ۵۰ و ۶۰ سانتیمتر

تعداد در هر جعبه : ۳ عدد شامل  ۲ طرح گل و ۱ طرح برگ

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح حصیری

 

کد محصول : MPAC 5

مشخصات محصول :

 ابعاد هر قطعه : ۱۵*۳۰

تعداد در هر جعبه : ۹ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح هشت ضلعی

 

کد محصول : MPAC 6

مشخصات محصول :

ابعاد هر قطعه : ۳۰*۳۰

 تعداد در هر جعبه : ۴ عدد همراه با قاب

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد :  پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح نمادار

 

کد محصول : MPAC 7

مشخصات محصول :

ابعاد هر قطعه : ۵۰*۴۰

 تعداد در هر جعبه : ۲ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح پازل

 

کد محصول : MPAC 8

مشخصات محصول :

 ابعاد هر قطعه : ۳۰*۳۰

تعداد در هر جعبه : ۴ عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : پکیج آینه طرح موج

 

کد محصول : MPAC 9

مشخصات محصول :

ابعاد هر قطعه: ۱۱۰*۳۰

  تعداد در هر جعبه : دو عدد

رنگ : آینه سفید

دارای چسب در داخل پکیج جهت نصب آسان .

موارد کاربرد : پکیجهای آینه قابل نصب بر روی دیوار و کلیه سطوح توسط افراد غیر ماهرنیز می باشند .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

مطالب مرتبط