پر نور و روشن اما خصوصی!

نور طبیعی کامل را در کنار حریم خصوصی می خواهید؟ بلوک های شیشه این امکان را به شما می دهند.
بلوک های شیشه ای برای مدت طولانی است که در خانه ها به عنوان روشی برای استفاده از نور طبیعی و حس آزادی فضاها در کنار حفظ حریم خصوصی مورد استفاده است.
علاقه افراد به این مصالح در طی دهه ها بالا و پایین داشته است. اگر به دنبال ظاهری فیلم نوآر پست-دکوراسیونی دهه ۱۹۴۰ هستید، با هیچ راه بهتر دیگری جز پنجره ای با بلوک های شیشه ای خمیده در جلوی خانه تان نمی توانید به این نما دست یابید.
این ظاهر دوباره در دهه ۱۹۸۰ استفاده شد که آن خانه ها را در طی دهه های بعدی کاملا تاریخی نشان می دهد. شکی نیست که این سبک دوباره محبوبیت پیدا می کند.

کجا و چرا؟

بلوک های شیشه ای به جای پنجره های شفاف بیرونی در جلوی خانه یا به جای پنجره های حمام استفاده می شود. همچنین این بلوک ها در کنار سرسراهای ورودی و یا در حمام ها، به عنوان دیوارهای غیرحامل داخلی نیز استفاده می شوند.
حریم خصوصی اصلی ترین دلیل استفاده از این مصالح است. وقتی شما در وان حمام دراز کشیده اید، می توانید میزان معقولی از نور طبیعی را از دیوارهای بلوکی بیرونی داشته باشید و با این حال دیدن فضای داخلی برای هیچ کس ممکن نیست.
حتی اگر آدمی فضول چشمانش را روی این شیشه ها بگذارد فقط تصاویری بی شکل و مبهم از داخل را می بیند.
همچنین می توانید از آن ها به عنوان صفحات جداکننده استفاده کنید، مثلا در حمام ها که ممکن است بخواهید قسمت دستشویی را از بقیه حمام جدا کنید.
یک دیوار داخلی سنتی، ساخته شده با ستون ها و دیوارخشک (DryWall) تنها فضای دستشویی را در تاریکی فرو می برد.

چرا “تاریخی” است؟

همانطور که پیشتر بیان شد، بلوک های شیشه ای به نظر دوران افول و صعود خود را در حوزه طراحی داشته اند. و وقتی چیزی افول کند، کاملا فراموش می شود.
ظاهر فیلم نوآر خانه های پاسادینا که شما به دنبالش هستید، اغلب به معنی خانه هایی نیست که در پاسادینا (کالیفورنیا) نباشند و در دهه ۱۹۴۰ ساخته نشده باشند.
اینکار به نظر پا را فراتر از حد گذاشتن است. یا بیشتر شبیه ظاهر ساحل جنوبی میامی (فلوریدا) است. از آنجاییکه بیشتر سواحل جنوبی در دهه چهل ساخته شد و در آن ها از بلوک شیشه ای استفاده شده است، و سپس در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دوباره بهسازی شده، استفاده از بلوک های شیشه ای در خانه شما می تواند خانه شما را بیشتر از سال ۱۹۸۴ به سال ۱۹۴۴ ببرد.

خودایستا هستند ولی نمی توانند حامل بار باشند

بلوک شیشه ای مثل آجر سخت و محکم است ولی قابلیت های تحمل بار را ندارد. نمی تواند باری غیر از وزن خودش را تحمل کند.
افراد معمولا این مورد را در نظر نمی گیرند چون بلوک شیشه ای بسیار شبیه به آجر و با ملات نصب می شود.
اما شما باید بلوک شیشه ای درست مثل یک پنجره ببینید : دهانه ای باز خودایستا که شیشه تزئینی ظریفی درون خود دارد.
 نه تنها این بلکه برای دیوارهای خارجی، می بینید که بلوک شیشه ای بسیار سنگین است که به زیربنایی محکم با قرنیز و ستون های کوتاهی نیاز دارند که به طور مناسب ساخته شده باشند و به طور عمودی در زیر آن قرار گیرند.

ساخت خانه را ساده تر می کند

به جای ساخت پنجره های شیشه ای و صفحات جداکننده از این تکه ها، بسته های آماده پیش ساخته، کار را ساده تر می کند. نصب بلوک شیشه ای در حمام شما یا حتی فضای بیرونی می تواند کاری طاقت فرسا و ناامید کننده باشد چون این مصالح خیلی سنگین هستند و به دهانه ای با اندازه دقیق برای پنجره نیاز دارند (بلوک شیشه ای را نمی توان برش داد). 
 اما واحدهای پنجره ای پیش ساخته با بلوک های شیشه ای درست مثل دیگر انواع پنجره های جایگزین است. بلوک های شیشه ای در این واحد نصب شده اند و این واحدها در دورتادور خود لبه هایی چنگال مانند برای نصب در محل مورد نظر دارند.
سپس این واحد پنجره های با بلوک شیشه را می توان درست مثل دیگر پنجره ها در جای خود نصب کرد.

استفاده از ملاتی خاص

از ملات معمول برای آجر استفاده نکنید. شما به ملاتی از پیش مخلوط شده مخصوص بلوک شیشه ای نیاز دارید. چرا شما نمی توانید از ملات های قدیمی استفاده کنید؟
چون ملات آجرها محتوای آب زیادی هستند و این آب به وسیله اثر مویرگی آجر متخلخل دفع می شود. شیشه متخلخل نیست و پس نمی تواند این آب را دفع کند. ملات بلوک شیشه ای خشک تر از ملات آجر است.
مطالب مرتبط