پروژه های اجرا شده کاشی شکسته

کاشی شکسته تکنیک زیبایی است که با تنوع طرح و رنگی که دارد می تواند در فضاهای مختلفی اجرا شود و به زیبایی آن بیافزاید . اجرای کاشی شکسته در فضاهای شهری , فضاهای داخلی ساختمانها مانند پارکینگ , اجرای تابلوهای تزیینی در فضاهای داخلی و ساخت انواع محصولات و اشیاء تزیینی از جمله موارد استفاده این تکنیک می باشد .

کاشی شکستهکاشی شکستهکاشی شکستهکاشی شکستهکاشی شکستهکاشی شکسته

مطالب مرتبط