پروژه سقف نورگیر اجرا شده با تکنیک استین گلاس

در این پروژه سقف نورگیر که به درون واحد نوردهی انجام می داد با شیشه استین گلاس تزیین شد تا علاوه بر نوردهی مناسب فضای نورگیر پوشانده شود . انتخاب شیشه استین گلاس در این فضا به چند دلیل بوده است از جمله :
 ۱ . ایمن بودن این شیشه به نسبت سایر شیشه های تزیینی ۲ . وجود شیشه های سند بلاست و اسید واش در طرح که بدلیل مات بودن , دید به داخل واحد را از پشت بام می بندد ۳ . زیبایی این نوع شیشه که باعث تزیین مناسب فضا می شود ۴ . سبک بودن سازه ۵ . شکست زیبای نور مستقیم خورشید توسط شیشه های الماس گونه که با چرخش نور در هر ساعتی از روز تلالو زیبایی را در فضای داخلی ساختمان ایجاد می کند .
انجام این پروژه از ابتدا یعنی ساخت سازه فلزی ,طراحی و اجرای شیشه استین گلاس توسط هنرمندان ایراچی انجام شد که یکی از پروژه های موفق و زیبای این گروه می باشد.
مطالب مرتبط