پرده و پنجره ها

اگر چشم ها پنجره های روح هستند پس پنجره ها نیز چشمان خانه ها می باشند پنجره ها بدلیل داشتن نمایی زیبا و مهم بسیار در دکوراسیون های خانه تاثیر گذار می باشند و انتخاب نوع پرده در انها بسیار تاثیر گذار می باشد در زیر مواردی از نوع استفاده توضیح داده شده است

پرده و پنجرهمی توانید از پرده ها برای نمادهی به بیشتر قسمت های خانه استفاده نمایید نیازی نیست تنها برای ارایش پنجره ها در دکوراسیون داخلی از ان استفاده نمایید این نما برای یک خانه در تپه های هالیوود در کالیفورنیا می باشد پارچه های از رنگ های مختلف در این خانه استفاده شده است

پرده و پنجرهوقتی از پارچه های گرم بالا برای پرده استفاده می نمایید می بایست هر ۴ فوت یکبار انها را به دیوار یا جایی دیگر تکیه دهید تا وزن انها در پایین زیاد نشود

پرده و پنجرهیکی از موارد مهم استفاده از جا پرده ای برای قرار دادن پرده ها در ان می باشد اتاق بصورت گرد می باشد بهمین دلیل میل پرده نیز بصورت گرد ساخته شده است

پرده و پنجره

میل پرده ها و پرده ها خود نقطه شروعی برای ساختن دکوراسیون های خانه می باشند طراحان مختلف شروع کار ساختن دکوراسیون خانه خود را از پرده شروع می کنند

این مدل پرده ها قبلا کاملا برای حمام استفاده می شد اما این مدل بعدا برای طراحی داخل خانه نیز استفاده شد در اینجا از این طرح پرده برای اتاق خواب کودک استفاده شده استپرده و پنجره

همانطور که در این عکس نیز مشاهده می نمایید از پرد ه ها با فواصل مرتب استفاده شده است استفاده از یک مبل بنفش زیبا باعث بیشتر شدن زیبایی محل شده است و فرش با طرح های گرافیکی باعث ایجاد نمایید زیبا در خانه شده است

با پنجره های کنار هم گذاشتن پرده برای هر پنجره ممکن نیست بهمین دلیل استفاده از این طرح می تواند بسیار کارا باشد

مطالب مرتبط