هشت راه برای اینکه شما بهترین ها را انتخاب کنید-قسمت اول

گاهی اوقات به عنوان یک طراح شما می توانید هر چیزی را با شروع هر فصل تازه آغاز کنید. در واقع ، بسیاری از اصول اولیه خانه خوب فقط یک ساختمان کوچک نیست، استفاده از روش هایی است که می تواند چهره منزل شما از حالت اولیه خارج و به حالت ایده آل شما نزدیک کند.

راه اول : قالب ریزی غیر القایی

جزئیات غنی در قالب ریزی و سازه های تزئینی استفاده می شود مثلا یک خانه زمانی محبوب تر می شود که اجناس گران قیمت در آن استفاده شود . اما می توان با استفاده از سازه ها و قالب ریزی های مناسب و معقول و هم چنین استفاده از درب و پنجره تمیز و کم هزینه تر نیز برای تزئین استفاده کرد .

بهترین ها را انتخاب کنیدشما می توانید با استفاده از قرنیز و یا استفاده از نوار گچ سفید پایین دیوار را با هزینه کم زیباتر کنید و همچنین استفاده از قرنیز می تواند گچ پایین دیوار را کمتر مورد کثیفی قرار دهد .

بهترین ها را انتخاب کنید

راه دوم : استفاده از مبل های مدرن کم حجم

آپارتمان های مدرن معمولا از مبل های کم حجم و تزئینی بیشتر استفاده می کنند ، مبلمان کم حجم هم زیبایی خاصی دارد و هم جای کمی را در خانه اشغال می کند

بهترین ها را انتخاب کنیدراه سوم : پرده کوتاه

پرده ها برای بودجه های مختلف در خانه ها وجود دارد بعضی پرده ها کوتاه هستند و بعضی ها بلند. این هنر خیاط است که بتواند طوری پرده را طراحی کند که با شمایل خانه همسان بوده و خوش رنگ و لعاب دوخته شود .

بهترین ها را انتخاب کنید

هشت راه برای اینکه شما بهترین ها را انتخاب کنید-قسمت دوم

مطالب مرتبط