۹ نکته وپیشنهاد درباره دکور با شیشه

می گویند که با دود وشیشه میشود اعجاز کرد اما با پنجره ، شیشه وآینه میتوان خانه را بطرز معجزه آسایی به خانه ای زیبا تبدیل کرد.
موارد ذیل نه پیشنهاد است برای دکوربا شیشه:
۱٫رنگها بسیا حایز اهمیتند وحضوررنگها از لحطه ای که به بیرون پنجره نگاه می کنید اتفاق می افتد،پرتو نوری که وارد اتاق میشودشکل پنجره پرده ها همه نشان از حضوررنگ دارد .
به رنگهای بیرون از فضای داخلی توجه کنید که باعث گستردگی وتداوم این فضا ی داخلی به بیرون میشود.برای مثال اگرشما گلهای آزالیایی دارید که بیرون پنجره تان  گلهای صورتیش باز شده شما میتوانید گلهلیی را بچینید وانها را در یک گلدان زیبا یگذارید تا در کنار آینه یا شیشه پنجره با انعکاسش به افزودن بعد ورنگ فضای داخلی تان کمک شایانی بکند.
۲٫ چند لایه شدن فضا به گرمی وصمیمیت فضا اضافه می کند.برای مثال آویزانن کردن دستبافته وپارچه های سنتی درکنار کاناپه بژ نه تنها نگاهها را به سمت این فضا سوق می دهد بلکه اتاق رابه فضایی زیباتر وصمیمی تر تبدیل می کند.
این موضوع درمورد میزهای شیشه ای هم کاربرد دارد.بایک پارچه هنری زیبادرکنار میز، شما نه فقط به گرمی فضا کمک میکنید  بلکه  تصاویرزیبایی از انعکاس تصویر پارچه  بر روی میز شیشه ای دارید.
۳٫هرگز فراموش نکنید که نور رنگ است . با افزودن منابع نوری شما میتوانید یک کار هنری را ویاسایر عناصر تزیینی را برجسته کنید.نورپردازی میتواند یک اتاق بزرگ را به فضاهای متفاوت تفکیک کند.وهمچنین میتواند باعث شود فضاهای کوچک بزرگتر به نظر بیایند.
۴٫اگرشما مجموعه کوچکی از عروسک،سکه های کشورهای مختلف،وتمبر میتوانید آنهارا روی آینه قرار دهید وبا تاباندن کمی نوربه آنها برجذابیتش اضافه کنید .
۵٫یک شی هنری محصور در شیشه همیشه فریاد می زند که” به من نگاه کنید”
۶٫اجازه بدهید مردم بدانند که شما به چه چیزی افتخار میکنید .عکسهایی از فضاها واشیا هنری اطرافتان بگیرید .شما حتی میتوانید عکسهای چشم اندازها درفصول دیگر متفاوت با عکس در فضای داخلی استفاده کنید.
این عکسها را درقابهای عکس دیجیتال قرار دهید بعضی از این قابها میتواند جلوه ای دیگر به عکستان بدهد.این عکسها شبیه افزودن پنجره ای به اتاقتان می باشد…اما چیزی رابه نمایش میگذاردکه خفقط خودتان میخواهید.و
۷٫از شمعهای چشمک زن که با باطری کار می کند استفاده کنید.شما میتوانید اینها در پای یک گلدان زیبا یا کریستالهای پایه دار قرار دهیدتابدرخشد. بدون اینکه هیچ مزاحمتی برای شما ومهمانها وحیوانات اهلیتان ایجاد کند.
۸٫هنر شیشه کاربردهای مختلفی دارد.نه فقط جنبه زیبایی بصری آن حایز اهمیت است بلکه با استفاده خلاقانه از نور شما میتوانید رنگهای آثار هنری شیشه ای را بر دیوار بتابانیدوبه عمق لایه های جذاب اتاقتان اضافه کنید.
۹٫چشم اندازها ومنا ظر در بیرون پنجره خانه تان فقط محدود به گیاه و درخت وچمن نمیشود .شیشه های مدور وکروی قطعات شیشه ای چند ضلعی و دیگر آثار هنری شیشه ای میتواند درتابش نورآفتاب رنگ وعمق بیشتری به مناظر بیرونی بدهدوهمچنین نمای داخل اتاق را بهتر وزیباتر کند.
مطالب مرتبط