نکات مهم قبل از خرید یک مبل ال-قسمت دوم

درباره اندازه ها، تنظیمات ارتفاع دسته، انواع پشتی ها و موارد دیگر برای بدست آوردن مبل ال مناسب برای فضای خود اطلاعات بیشتری کسب کنید

هنگامی که گزینه های در دسترس را بررسی کردید، باید تصمیم بگیرید که آیا مبل ال برای شما کار خواهد کرد یا نه. برای شروع، فرض نکنید که شما باید یک اتاق بزرگ برای استفاده از یک مبل ال داشته باشید.

یک مبل ال مانند این، ساخته شده از صندلی دسته چپ و میز دسته راست، یک راه حل عالی برای یک اتاق بسیار کوچک مانند این است
 تصور کنید اگر این اتاق با مبل و دو صندلی و یا مبل و یک صندلی دوست داشتنی تزیین شده باشد.
این به نظر یک طراحی پر و شلوغ است. حتی اگر این آپارتمان کوچک باشد، یک مبل ال یک راه حل کامل است
 
 اگر فضای شما اجازه می دهد تا فقط یک قسمت (تکه) بدون دسته در وسط داشته باشد، به طور جدی در مورد استفاده از یک مبل ال فکر کنید.
در نظر بگیرید که چه کسی بر روی مبل ال وسطی نشسته و چگونه باید با نبودن دسته کنار بیاید. اگرچه مبلمان ال یک راه حل عالی برای پر کردن فضا هستند، فقدان یک دسته می تواند مردم را آذار دهد. یک راه حل بالقوه این است که از صندلی معمولی و یک کوسن کوتاه استفاده کنید.  
 هنگامی که شما در حال بررسی خرید یک مبل ال هستید، بیشتر فکر می کنید که چطور از فضا استفاده کنید، و در این راه راحتی اهمیت اساسی دارد
 
 یک مبل یا صندلی که با مبل راحتی تکمیل شده است، یک راه حل است که به طور عمده برای تماشای تلویزیون مورد استفاده قرار می گیرد. اگر از این مبل ال معمولی در این وضعیت استفاده کنید، هیچکس در مکانی که روبروی تلویزیون است نخواهد نشست.
 
 اگر تلویزیون شما در گوشه ای از اتاق شما قرار داشته باشد، یک مبل ال می تواند انتخاب درست باشد. در این مورد، گوشه گرد شده دارای تعداد زیادی صندلی است و همه می توانند به راحتی صفحه نمایش را ببینند
مطالب مرتبط