نقش راه پله ها به عنوان عنصری تاثیرگذار در پویایی و تحرک فضا

راه پله جزء فضاهای مهمی محسوب می شود که اغلب در طراحی ها به آنها توجه شایسته ای نمی شود. در حالی که تفکر راجع به راه پله و ایجاد طرح و دکوری به فراخور محل قرارگیری آن، می تواند فضایی زیبا و تاثیرگذار در ذهن بوجود آورد. اصولا بالا رفتن یا پایین آمدن از پله ها موجب صرف انرژی بدنی در انسان می شود و حتی برای بعضی از افراد به دلیل شرایط خاص بدنی با سختی و خستگی مفرط همراه می شود. اگر در طراحی دیوار یا دیوارهای اطراف راه پله، نرده ها، پاگردها، کف پله ها و دیگر عناصر پله، توجه لازم مبذول شود، موجب برانگیختگی  ادراک و احساس انسان خواهد شد که توجه و تمرکز بر روی پله ها و تلقین سختی و خستگی ناشی از تردد بر پله ها را کاهش خواهد داد.

نقش راه پله ها طراحان ایراچی با تکیه بر مطالعات روانشناسی محیطی خود می توانند با در نظر گرفتن فضای کلی خانه ها یا ساختمان ها، طراحی درخور و شایسته ای را برای راه پله ها در نظر گیرند. از دیگر مزیت های طراحی راه پله ها زیبایی بسیاری زیادی است که به ذهن انسان منتقل می کند. این موضوع به دلیل تغییر سطح به ازای ارتفاع هر پله است. راه پله ها فرصتی مغتنم برای افزایش زیبایی بصری فضا محسوب می شود، چرا که یکی از اصول طراحی، ایجاد اختلاف ارتفاع و به تبع آن به وجود آمدن ریتم یا تکرار است، حال آنکه،  پله ها و دیوارهای کنار آن خود به خود این ویژگی را دارا هستند.

مطالب مرتبط