نقاشی دیواری و سقفی به همراه پتینه

استفاده از نقاشیهای هنری و دستی یکی از نیازهای تزیینات ساختمانی است این موضوع در ساختمانهایی با معماری کلاسیک می تواند بسیار مناسب باشد .

نقاشی دیواریزیر سازی اولیه بر روی دیوار و یا سقف این امکان را فراهم می سازد تا هنرمند بتواند هر تصویری را بر روی آن اجرا نماید .

نقاشی دیواریهنرمند با ظرافت و هنر دستان خود می تواند یک اثر هنری را بر سطوح فضای داخلی به تصویر کشد , اثری که تا سالیان نقش شده بر روی دیوار باقی خواهد ماند .

نقاشی دیوارینقاشی سقفی یا دیواری به همراه پتینه می تواند زیباتر و کامل تر اجرا شود تا فضا سازی مناسبی ایجاد گردد .

نقاشی دیواری

نقاشی دیواریقابسازی بر روی سقف به همراه نقاشی هنری و دستی فضای لابی را زیبایی خاصی بخشیده است .

نقاشی دیواری

نقاشی دیوارینقاشی دیواری اجرا شده با ظرافتهای خاص دست تزیینی است جهت دیوار در این پروژه .

نقاشی دیواری

طرح پتینه و ورق طلا به همراه نقاشی دیوار بر روی ستون .

نقاشی دیوارینقاشی بر روی ستون با طرح شاخه انگور .

نقاشی دیواری

مطالب مرتبط