مرمت آباژور تیفانی

آباژورهای تیفانی در واقع قطعات کوچک شیشه هستند که با تکنیک تیفانی که لحیم قطعات به یکدیگر هست , بهم متصل شده اند . این نوع شیشه به نسبت سایر شیشه ها این مزیت را دارد که در صورت شکستگی و یا آسیب دیدگی  قابلیت ترمیم داشته و می توان قطعات شکسته شده را خارج کرده و مجددا جایگزین نمود و مرمت کرد .

از آنجاییکه شیشه تیفانی بخصوص شیشه محدب و فرمدار آن بسیار ارزشمند می باشد و معمولا از قیمت بالایی برخوردار است , کار مرمت این نوع شیشه در دنیا به عنوان یک شغل شناخته شده و مرمت کاران آن  نیاز به مهارت بیشتری دارند . قطعات باید به درستی از شیشه مناسب و همرنگ بریده شده و دقیقا درهمان سایز باشند تا کار پس از اتمام تغییر سایز و شکل ندهد .

در تصاویر زیر مراحلی از مرمت یک آباژور تیفانی که قسمتی از آن بر اثر ضربه شکسته شده است دیده می شود .

آباژوردر مرحله اول فلزها بریده می شوند تا قطعات شکسته خارج شود .

آباژور مرحله بعد خارج کردن قطعات شیشه شکسته شده است و همچنین جدا کردن شیشه هایی که از محل خود خارج شده اند و بایستی مجددا لحیم شوند .

آباژورسپس با الگو برداری دقیق از قطعات آسیب دیده شروع به بریدن آنها از شیشه های همرنگ و مشابه می کنیم .

آباژورپس از برش شیشه در صورت نیاز آنها را ساب زده و برای پیچیدن کاپرفویل آماده میکنیم .

آباژورپس از اتمام کاپر فویل قطعات را یک به یک در محل مورد نظر قرار داده و با چند اتصال و جوش جای آنها را تثبیت میکنیم . لحیم کامل قطعات پس از اتمام کل کار انجام خواهد شد .

آباژورپس از آنکه تمام قطعات در جای خود قرار گرفتند آنها را به صورت کامل لحیم میکنیم .

آباژورلحیم قطعات بایستی از هر دو طرف انجام شود تا کار استحکام لازم را بیابد .

آباژوراتصال قسمت فوقانی آباژور که برای نصب بر روی پایه و همچنین اتصال لامپ می باشد آخرین مرحله بوده و پس از اتمام لحیم این قسمت , آباژور به شکل اولیه بازگشته و مانند قبل قابل استفاده خواهد بود . در صورت نیاز به تغییر رنگ قلع نیز می توان از محلول پتینه مشکی و یا مسی رنگ استفاده کرد تا کار کاملا شبیه به روز اول خود بشود .

آباژور

مطالب مرتبط