محصول – شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  – آبی

کد محصول : cab 1

مشخصات محصول : 

       رنگ بندی در ۴۰ رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت آشپزخانه, درب کمد , صفحات رویه کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح قرمزمشکی

کد محصول : Cab 2

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح علفزار

کد محصول : Cab 3

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح آفریقا

کد محصول : Cab 4

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح غروب

کد محصول : Cab 5

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح موج

کد محصول : Cab 6

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  – قرمز

کد محصول : Cab 7

مشخصات محصول : 

       رنگ بندی در ۴۰ رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , درب کمد , صفحات رویه کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح پیچک

کد محصول : Cab 8

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح درخت

کد محصول : Cab 9

مشخصات محصول : 

       شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت
 

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  – سفید

کد محصول : Cab 10

مشخصات محصول : 

       رنگ بندی در ۴۰ رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه و ضد خش

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , درب کمد , صفحات رویه کابینت و …

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت

 

مطالب مرتبط