محصول – سفال نقش برجسته

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح اسب

کد محصول : P10

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۱۰۰*۸۰  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال لعابدار طرح پرنده

کد محصول :P11

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۴۰*۸۰    سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته با لعاب دست ساز

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح انتزاعی شومینه

کد محصول : P12

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  ۲۰۰*۱۸۰ سانتیمتر

نقش برجسته سفالی ساخته شده با دست نصب شده بر روی دیوار بالای شومینه

موارد کاربرد : تزیینات دیوار بالایی شومینه و باربیکیو  و فضاهای دکوراتیو منزل

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح برگ و بامبو

کد محصول : P13

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  ۱۰۰*۱۴۰ سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح خط

کد محصول : P14

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۱۰۰*۶۰    سانتیمتر

تابلو سفالی  نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح گله اسب

کد محصول : P15

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۷۰*۹۰  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح اسب انتزاعی

کد محصول : P16

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۵۰*۶۰   سانتیمتر

تابلوی سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : نقش برجسته سفال لعابدار طرح گل و مرغ

کد محصول : P17

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۴۰*۶۰   سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست و لعاب دست ساز

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح سر اسب

کد محصول : P18

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  ۱۰۰*۱۲۰ سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال

کد محصول : P19

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۷۰*۹۰   سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شدهبا تکنیک دست و قالب

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح شاهنامه

کد محصول : P20

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  ۱۵۰*۲۰۰  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح غزال

کد محصول : P21

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۱۲۰*۸۰  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته
 

 

نام محصول : کتیبه نقش برجسته سفال طرح شیر بالدار

کد محصول : P22

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۱۲۰*۸۰  سانتیمتر

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

قابل نصب بر روی کلیه سطوح

موارد کاربرد : زیبا سازی دیوارهای بیرونی ساختمان , فضاهای داخلی مانند دیوار لابی , پارکینگ , تابلوهای تزیینی بالای شومینه , قابهای دیواری و … .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

سفال نقش برجسته

 

 

مطالب مرتبط