محصول – دربهای شیشه ای تیفانی

 

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی  طرح طاووس

کد محصول : Dt50

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۶۰*۱۸۰

شیشه دست ساز تیفانی سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی طرح گل

کد محصول : Dt51

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۲۰۰*۸۰ سانتیمتر

شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : شیشه تزیینی درب لابی با طرح گلهای فانتزی

کد محصول : Dt52

مشخصات محصول : 

        ابعاد : ۱۶۰*۵۰ , ۱۲۰ * ۸۰

     شیشه دست ساز تیفانی

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان و دربهای بادبزنی

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : شیشه تزیینی درب سالن

کد محصول : Dt53

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۱۲۰*۶۰

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : شیشه تزیینی درب ورودی با طرح مدرن

کد محصول : Dt54

مشخصات محصول : 

           ابعاد : ۱۲۰*۸۰ , ۱۴۰*۳۰

شیشه دست ساز

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب با طرح انتزاعی

کد محصول : Dt55

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۱۲۰*۸۰

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی

نام محصول : شیشه تزیینی درب با طرح کلاسیک گل

کد محصول : Dt56

مشخصات محصول : 

             ابعاد : ۱۲۰*۸۰

شیشه استین گلس سه جداره

قابل نصب در درب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان

موارد کاربرد : درب ورودی , درب لابی , درهای داخلی ساختمان , دربهای چوبی و فلزی , درب بیرونی ساختمان .

زمان سفارش : ۳۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف.

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

دربهای شیشه ای تیفانی

 

مطالب مرتبط