محصول – جعبه شیشه ای تیفانی

نام محصول : جعبه شیشه ای تیفانی – طرح میوه

کد محصول : BOX 1

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۸*۱۲*۱۰

  موارد کاربرد : استفاده به عنوان جعبه نگهداری جواهرات و زیور آلات و …

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

جعبه شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : جعبه شیشه ای تیفانی – طرح لیلیوم

کد محصول : BOX 2

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۲۰*۱۵*۱۰

  موارد کاربرد : استفاده به عنوان جعبه نگهداری جواهرات و زیور آلات و …

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

جعبه شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : جعبه شیشه ای تیفانی – طرح دریا

کد محصول : BOX 3

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۸*۱۰*۱۰

  موارد کاربرد : استفاده به عنوان جعبه نگهداری جواهرات و زیور آلات و …

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

جعبه شیشه ای تیفانی
 

نام محصول : جعبه شیشه ای تیفانی – طرح یاقوت

کد محصول : BOX 4

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۸*۱۰*۱۰

  موارد کاربرد : استفاده به عنوان جعبه نگهداری جواهرات و زیور آلات و …

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

جعبه شیشه ای تیفانی

 

مطالب مرتبط