محصول – ابزار و مواد فیوز گلس

نام محصول : رنگهای مخصوص شیشه جهت تکنیک همجوشی شیشه با تنوع بیش از ۳۰ رنگ مختلف

درجه حرارت پخت : ۶۵۰ درجه تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد

حداقل میزان سفارش : ۱۰۰ گرم

ابزار و مواد فیوز گلس
نام محصول : روغن هریوس مخصوص ترکیب با رنگهای پخت بالا

حداقل میزان سفارش : ۵۰۰ گرم

ابزار و مواد فیوز گلس
نام محصول : مواد مخصوص ساخت قالب با مقاومت حرارتی ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد

شامل : سرامیک برد , پتو , پیپر و نخ

ابزار و مواد فیوز گلس

 

 

مطالب مرتبط