محصول – ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی

نام محصول : پکیج کامل ابزار و مواد ساخت شیشه های تیفانی و استیند گلاس به همراه جعبه ابزارابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
 
نام محصول : دستگاه کوچک ساب شیشه

جهت ساب قطعات کوچک شیشه بدون صدا مناسب مصارف خانگی و کارگاهی

ابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : کاپر فویل (نوار مسی) به طول ۳۰ مترابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : لدکیم ( نوارهای سربی ) به طول ۲ مترابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : هویه به همراه سریابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : قلع ۲۵۰ گرمیابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : انبر برش سربابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : روغن هویه مخصوص لحیم کاریابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : محلول پتینه جهت رنگ دهی قلعابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : مواد گلیز به عنوان سیمان در ساخت استیند گلسابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : شیشه های اسید شور و سند بلاست  با ضخامت مناسب جهت تیفانی و استیند گلسابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : شیشه های رنگی با تنوع بیش از ۱۰ رنگ مختلفابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : الماس برش شیشهابزار و مواد استیند گلس و تیفانی
نام محصول : انبر برش شیشهابزار و مواد استیند گلس و تیفانی

 

 

مطالب مرتبط