محصول – آینه ونیزی

آینه ونیزی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح ویکتورین

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۶۲*۷۸ سانتیمتر

   وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه ونیزی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح مورانو

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۷۱*۱۱۵ سانتیمتر

   وزن : ۱۸ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه ونیزی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح سیسیلی

 مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۷*۱۵۵سانتیمتر

   وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب ,سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه ونیزی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح شارون

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۷۰*۹۵ سانتیمتر

   وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه ونیزی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۸۷*۹۶ سانتیمتر

   وزن : ۲۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : بر روی میز توالت

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه ونیزی

نام محصول :
آینه ونیزی طرح نگین

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۷*۱۵۵ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب , سرویس بهداشتی .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

مطالب مرتبط