محصول-آینه لوکس و دکوراتیو

 

آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح الماس تراش

کد محصول : M60

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در راهرو , ورودی منزل , سرویس بهداشتی و …. .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح نواری

کد محصول : M61

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در راهرو , ورودی ساختمان , سرویس بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بامبو

کد محصول : M62

مشخصات محصول : 

         ابعاد :۸۰*۱۰۰سانتیمتر

   وزن : ۸ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , ورودی ساختمان و … .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح حباب

کد محصول : M63

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۶۰*۸۰ سانتیمتر

   وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در سرویسهای بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح شکاف چوب

کد محصول : M65

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۰*۸۰سانتیمتر

   وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح اسلیمی

کد محصول : M66

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۴۰*۶۰سانتیمتر

   وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در سرویس بهداشتی و … .

زمان سفارش : ۷ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح استیند

کد محصول : M67

مشخصات محصول : 

         ابعاد :۵۰*۷۰سانتیمتر

   وزن : ۱۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۲۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح شکوفه

کد محصول : M68

مشخصات محصول :

   ابعاد : ۱۰۰*۱۲۰

   وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه پلکسی سفید

موارد کاربرد :  در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بادبزنی

کد محصول : M69

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۱۲۰ سانتیمتر

   وزن : ۱۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح دوایر

کد محصول : M70

مشخصات محصول : 

         ابعاد : ۱۰۰*۱۵۰سانتیمتر

   وزن : ۲۰ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 
آینه لوکس و دکوراتیو

نام محصول : آینه دکوراتیو طرح بشقابی

کد محصول : M71

مشخصات محصول : 

         ابعاد : قطر ۳۰ سانتیمتر

   وزن : ۵ کیلوگرم

رنگ : آینه سفید

موارد کاربرد : قابل نصب بر روی دیوار در اتاق نشیمن , سالن , اتاق خواب .

زمان سفارش : ۱۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

 

مطالب مرتبط