ظروف و تزیینات سفالین

نام محصول : تابلو ماهی فیروزه ای

کد محصول : P 31

مشخصات محصول : 

             ابعاد :     ۳۰*۳۰  سانتیمتر

تابلو  سفالی لعابدار با قطعات ماهی برجسته  ساخته شده با دست .

زمان سفارش :  ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

ظروف و تزیینات سفالین
 

نام محصول : بشقاب لعابدار با طرح برگ

کد محصول ;  P 32

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   قطر ۲۵   سانتیمتر

بشقاب سفالین با لعاب رنگی و برگهای برجسته , ساخته شده با قالب و دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

ظروف و تزیینات سفالین
 

نام محصول : بشقاب لعابدار با طرح برگ

کد محصول : P 33

مشخصات محصول : 

             ابعاد :     ۲۵  سانتیمتر

بشقاب سفالین با لعاب رنگی و برگهای برجسته , ساخته شده با قالب و دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

ظروف و تزیینات سفالین
 

نام محصول : تابلوهای سفالین با برگهای پاییزی و برجسته

کد محصول : P 34

مشخصات محصول : 

             ابعاد :   ۲۵*۲۵   سانتیمتر

تابلوی سفالی با برگهای لعابدار و قاب چوبی , ساخته شده با دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

ظروف و تزیینات سفالین
 

نام محصول : حجمهای دفرمه و انتزاعی

کد محصول : P35

مشخصات محصول : 

             ابعاد :  ارتفاع ۷۰   سانتیمتر

حجمهای سفالی دکوراتیو با فرمهای انتزاعی و دفرمه , ساخته شده با دست .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

ظروف و تزیینات سفالین
 

نام محصول :

کد محصول : P 36

مشخصات محصول : 

             ابعاد :    ۳۰*۳۰  سانتیمتر

کتیبه سفالی برجسته با طرح پرنده و زمینه کاشی ساخته شده با دست .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

ظروف و تزیینات سفالین
 

نام محصول : انار سفالی با لعاب لاستر

کد محصول : P 37

مشخصات محصول : 

           ابعاد :  در ابعاد انارهای طبیعی

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد و طرحهای مختلف

قابل ارسال به تمام نقاط کشور .

 

مطالب مرتبط