ظروف سفالی

نام محصول : تابلو ماهی فیروزه ای

 

کد محصول : P 31

مشخصات محصول :

ابعاد : ۳۰*۳۰ سانتیمتر

تابلو  سفالی لعابدار با قطعات ماهی برجسته  ساخته شده با دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : بشقاب لعابدار با طرح برگ

 

کد محصول : P 32

مشخصات محصول :

ابعاد : قطر ۲۵ سانتیمتر

بشقاب سفالین با لعاب رنگی و برگهای برجسته , ساخته شده با قالب و دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : بشقاب لعابدار با طرح برگ

 

کد محصول : P 33

مشخصات محصول :

ابعاد : ۲۵ سانتیمتر

بشقاب سفالین با لعاب رنگی و برگهای برجسته , ساخته شده با قالب و دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : تابلوهای سفالین با برگهای پاییزی و برجسته

 

کد محصول : P 34

مشخصات محصول :

ابعاد : ۲۵*۲۵ سانتیمتر

تابلوی سفالی با برگهای لعابدار و قاب چوبی , ساخته شده با دست .

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : حجمهای دفرمه و انتزاعی

 

کد محصول : P 35

مشخصات محصول :

ابعاد : ارتفاع ۷۰ سانتیمتر

حجمهای سفالی دکوراتیو با فرمهای انتزاعی و دفرمه , ساخته شده با دست .

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : 

 

کد محصول : P 36

مشخصات محصول :

ابعاد : ۳۰*۳۰ سانتیمتر

کتیبه سفالی برجسته با طرح پرنده و زمینه کاشی ساخته شده با دست

زمان سفارش : ۱۰ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : انار سفالی با لعاب لاستر

 

کد محصول : P 37

مشخصات محصول :

ابعاد : در ابعاد انارهای طبیعی

کتیبه سفالی نقش برجسته ساخته شده با دست

زمان سفارش : ۵ روز

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

مطالب مرتبط