طراحی کف به عنوان عنصری الهام بخش

کف به عنوان یکی از سه عنصر اصلی تشکیل دهنده فضا (کف، سقف، دیوار) نقش مهمی در انتقال ادراک فضایی به انسان ایفا می کند. آنچه که بیش از همه در کف اهمیت دارد، بافت است. کف ارتباط مستقیمی با بدن انسان از طریق پا برقرار می کند و حس لامسه در تماس مستقیم با آن قرار می گیرد و این ارتباط فرصت بسیار مناسبی برای انتقال احساس مورد نظر طراح به انسان است. البته با وجود اهمیت بالای بافت و حس لامسه در کف نمی توان از جلوه های بصری چشم پوشی کرد.

طراحی کفسنگ، چوب، پارکت، موکت، فرش، کاشی، سرامیک و موزاییک از جمله متریال هایی هستند که در کف به کار می روند و هر کدام با توجه به ویژگی های خود، احساس خاصی را از طریق لامسه منتقل می کنند. حال آنکه از نظر بصری نیز هر کدام می توانند حامل احساسات متفاوتی باشد. به خصوص اگر رنگ و طرح آنها متفاوت باشد. از این جهت استفاده از نظرات کسانی که متریال ها را به خوبی می شناسند و به ویژگی های آنان اشراف کامل دارند، امری اجتناب ناپذیر در طراحی کف به حساب می آید. مجموعه طراحی داخلی ایراچی با اشراف حداکثری بر متریال های مورد استفاده در کف، می تواند شما را به بهترین نحو برای طراحی و استفاده از متریال های موجود راهنمایی کند.

مطالب مرتبط