طراحی و دکور لابی با مناسبت محرم

محرم عضوی جدا نشدنی از فرهنگ مردم ایران است. ماهی که حال و هوا و رنگ شهر را عوض می کند  و حتی در رنگ پوشش ایرانیان نیز تاثیر گذار است. بی شک الف و انس مردم با ماه محرم ریشه در تاریخی دارد که همواره این ماه را با نگاه ویژه ایی از دیگر ماه های سال متمایز کرده است. طراحی فضاهای مختلف باید بتواند به نحو احسن منعکس کننده حس و حال این ماه باشد به طوری که در عین دارا بودن گیرایی و جذابیت پیام و محتوایی در خور و شایسته نیز به همراه داشته باشد.

محرمایراچی با بهره گیری از زمینه مطالعاتی خود با استفاده از المان ها، نمادها، شخصیت ها، پیام ها وسنت های این ماه اده پردازی و طراحی های متفاوتی را برای فضاهای مختلف در نظر گرفته است. در این طراحی ها سعی به آن بوده  تا به تلفیق فرم و محتوایی هماهنگ، بتوان هر چه بهتر فضایی متناسب با این ماه در نظر گرفته شود.

مطالب مرتبط