طراحی سرویس بهداشتی

سرویس های بهداشتی از مهمترین بخش های یک طراحی به حساب می آیند که متاسفانه در کشور ما طراحی و توجه به آنها نادیده گرفته می شود. در سرویس های بهداشتی ایجاد فضایی با متراژ مناسب، ایمن، عایق و با کیفیت از لزومات طراحی به حساب می آیند. مکان یابی سرویس های بهداشتی نیز از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه شود. جاگیری این عنصر در فضاهای پرت و بدون استفاده از آفت های کاهش کیفیت فضایی آن است.

طراحی سرویس بهداشتییک سرویس بهداشتی مطلوب باید در عین داشتن محرمیت، دارای تهویه، نور طبیعی و دسترسی آسان باشد. ابعاد و اندازه از دیگر عوامل تاثیر گذار در کیفیت فضایی و القای احساس امنیت و آرامش است. اما در طراحی داخلی آنچه که بیش از همه حائز اهمیت است، استفاده از متریال مناسب و در درجه بعد رنگ و بافت است. از منظر روانشناسی محیطی این سه عنصر تاثیر قابل ملاحظه ای بر استفاده کنندگان از یک سرویس بهداشتی خواهند داشت و بر احساس وادراک آنها تاثیرات به سزایی خواهند داشت. در اینجا بدون در نظر گرفتن سبک های طراحی خاطر نشان می گردد که استفاده از متریال هایی با  رنگ های لطیف و کم رمق و بافت های نرم و مهربان، کیفیت استانداردی را از نظر حسی القا خواهد کرد.

استفاده از خطوط منحنی و اجتناب از استفاده از خطوط راست گوشه از دیگر مواردی است که محیط سرویس های بهداشتی را لذت بخش تر خواهد کرد. همچنین برای استفاده از متریال هایی که دارای سختی و زبری هستند اما استفاده از آنها در سرویس بهداشتی بنا به سبک خاص طراحی غیر قابل اجتناب است، پیشنهاد می گردد که با استفاده از خطوط کرو و منحنی این زبری و خشونت متریال، به سمت نرمی و سیالیت پیش رود. به طور مثال سنگ عنصری سخت و زبر است که بعضی از سبک های طراحی استفاده از آن را در تمام ساختمان غیر قابل اجتناب می کند؛ در اینگونه موارد بهتر است برش سنگ به صورت منحنی و اشکالی که سنگ تداعی می کند، اشکال کرو و لطیفی باشد تا با توجه به خصوصیات بدیهی سنگ، موجی ایجاد توازن گردد.

طراحی سرویس بهداشتیدر دکوراسیون سرویس های بهداشتی نیز قفسه بندی مناسب، کاربردی و همچنین رنگ های روشن توصیه می گردد. کمدها و قفسه ها نقش تعیین کننده ای در افزایش کیفیت سرویس های بهداشتی ایفا می کنند و به تمیزتر بودن و نظم آن کمک شایانی خواهند کرد.

مطالب مرتبط