طراحی دکوراسیون گرم و صمیمی در نشیمن و پذیرایی

در طراحی نشیمن و پذیرایی می توان از ایده های عام تری بهره گرفت. ایده هایی که بیشتر با توجه به مقیاس ها و خصوصیات زیبایی آبژه در نظر گرفته شوند. لحاظ کردن این نوع زیبایی مستلزم انجام مطالعات و داشتن تجربه در طراحی است. اگر این امر محقق شود ارتباط اعضای خانواده و یا مهمانان با فضا به صورت بهتری شکل خواهد گرفت. در نشیمن و پذیرایی، چیدمان، نوع مبلمان، طراحی دیوار، رنگ، بافت و نور جزء الویت های طراحی محسوب می شوند. بنا به متراژ منزل مسکونی و پلان آن گاهی ممکن است فضای نشیمن و پذیرایی کاملا از هم تفکیک باشند و گاهی نیز در هم ادغام شوند، در این مبحث به شرایط مختلف این موضوع خواهیم پرداخت.

طراحی نشیمننشیمن

نشیمن فضای دور هم نشینی اعضای خانواده است. لذا در نظر گرفتن حس صمیمیت، راحتی و آرامش در این فضا باید مورد توجه طراح قرار گیرد. ایجاد این احساسات می تواند در نوع مبلمان، چیدمان، نورپردازی مصنوعی، بهره گیری از نور طبیعی، رنگ و بافت تجلی یابد. در انتخاب مبلمان استفاده از مبلمان های رسمی در نشیمن پیشنهاد نمی شود. مبلمان باید در القای حس راحتی، بتواند به بهترین شکل ممکن عمل کند و نوع آن اجازه نشستن به هر نحو ممکن را به استفاده کننده بدهد.

چیدمان نیز می تواند در ایجاد حس صمیمیت موثر واقع شود، به طور مثال نزدیک بودن و عدم پراکندگی مبلمان می تواند این امر را میسر کند. نور نیز به نوبه خود و بنا به نوع رنگ و شدت آن در ایجاد احساسات مثبت نقشی تعیین کننده دارد. پیشنهاد ایراچی استفاده از نورهای پر رمق در فضای نشیمن است تا با ایجاد شفافیت بیشتر بتواند احساسات مد نظر را به نحو احسن ایجاد کند. نور سقفی از جمله متداول ترین نور پردازی های فضای نشیمن محسوب می شود که می تواند به صورتی پیوسته یا گسسته نقش شایانی در فضا سازی مورد نظر داشته باشد. نور طبیعی نیز می‌تواند به عنوان منبع الهام انرژی های مثبت در فضا مورد توجه قرار گیرد. گاهی وجود ساختمان های مشرف در اطراف منزل، اعضای خانواده را به دلیل وجود پرده یا حائل در بازشوها از نور طبیعی محروم می سازد.

در شرایط این چنینی، می توان با استفاده از نمونه شیشه هایی که در عین عبور نور، محرمیت بصری نیز ایجاد می کنند، بهره گیری از نور طبیعی را میسر ساخت. در انتخاب رنگ فضاهای نشیمن پیشنهاد می‌شود که حتی المقدور از رنگ های خالص و روشنی بخش استفاده گردد. وجود لکه ها و نقش های رنگی که با رنگ زمینه، تناسب، هماهنگی و گاهی حتی تضاد دارند می تواند فضا را از یکنواختی و خستگی بصری نجات دهد.

طراحی نشیمنپذیرایی

پذیرایی همان فضای نشیمن است که شکل رسمی تری به خود گرفته و گستره استفاده کنندگان را از اعضای خانواده به مهمانان بسط داده است. لذا در این فضا نیز تمام موارد ذکر شده در طراحی نشیمن باید در نظر گرفه شود؛ با این تفاوت که آن را به شکل عام تری باید انجام داد. به طور مثال در نظر گرفتن حریم خصوصی اعضای خانواده و طراحی های شخصی به نوعی در طراحی پذیرایی تعدیل و تلطیف می شود، حال آنکه در نشیمن این موارد ممکن است با شدت بیشتری در طراحی اعمال شود.

نشیمن-پذیرایی

اگر نشیمن و پذیرایی در جوار هم قرار گرفته باشند وجود خط سیر در طراحی و ایجاد هارمونی و هماهنگی در دکوراسیون غیر قابل اجتناب است. گاهی شاید وجود کنتراست نیز بتواند به تفکیک این دو فضا از نظر بصری کمک کند اما وجود تناقض و خارج شدن طرح از یکدستی نمی تواند طرح پسندیده ای باشد. در بعضی از پلان ها، به دلیل محدودیت متراژی، فضای نشیمن و پذیرایی کاملا در هم ادغام هستند. عملکرد فضا هم به عنوان نشیمن و هم به عنوان پذیرایی مطرح است در این گونه فضاها، بهتر است طراحی پذیرایی در فضا اعمال گردد.

مطالب مرتبط