طراحی دکوراسیون-قسمت اول

اگر خانه تان را بدست یک طراحی دکوراسیون جهانی بسپارید و یا یک گوشه از خانه فضایی داشته باشید که بخواهید انرا طراحی کنید و یا هرچیز دیگری می توانید از همین حالا از مواردی که در جلوتر برایتان توضیح می دهیم برای اراستن خانه خود استفاده کنید توجه داشته باشید موارید که در مقاله های مختلف ارائه می شود مربوط به سبک های مختلف و طراحان مختلف دکوراسیون می باشد و تفاوت بین متدها به تفاوت بین سلیقه های این طراحان ربط داشته و مشتری خود می بایست بر اساس نظ ر و سلیقه خود اقدام به انتخاب و درک مواردی که بنظرش مهم می آیند بنماید.

طراحی دکوراسیوناگر فضای مناسبی برای پذیرایی ندارید می توانید از فضایی در گوشه خانه خود برای یک میز صبحانه کوچک استفاده کنید که خیلی هم جالب خواهد بود استفاده از یک نیمکت نیز می تواند بسیار از صندلی راحتتر باشد هم اجازه خواهد داد افراد بیشتری روی ان بنشینند و این خود باعث ایجاد فضای بیشتری خواهد شد.

طراحی دکوراسیونشاید یک گوشه از خانه می تواند مکان مناسبی برای کتابخانه باشد می توانید کتاب ها و اشیا جالب خود را در کتابخانه جای بدهید این باعث خواهد شد بهترین استفاده ارا از فضای خود بنمایید البته می توانید روی مبل و تخت خواب نیز از فضا استفاده کرده و دکوراسیون مناسبی برای ان اماده نمایید.

طراحی دکوراسیونیک گوشه و زیر پله در خانه های دوبلکس و یا خانه های دیگر می تواند مکان مناسبی برای خشکشویی و ماشین لباسشویی باشد حتما لازم نیست ماشین لباسشویی در اشپزخانه قرار بگیرد می توانید مثل تفکر اروپایی انرا در جاهای دیگری نیز جای دهید و از ان برای خشکشویی خانه استفاده نمایید.

طراحی دکوراسیونیک فضای کوچک را نیز می توانید به میز تحریر خود اختصاص دهید استفاده از یک فضای مناسب میز تحریر در گوشه خانه می تواند بسیار جالب باشد همچنین می توانید فضای کافی برای کار کردن را نیز در خانه داشته باشید.

طراحی دکوراسیوناگر بچه دارید و یا به فضای بازی علاقه دارید می توانید همانند این عکس یک قسمت از راه پله را برای این کار اختصاص دهید پیدا کردن و ساختن یک فضا برای بازی کار سختی نیست و فقط به خلاقیت شما نیاز خواهد داشت تا بتوانید یک فضای مناسب بازی کودک خود هرچقدر هم کوچک ایجاد نمایید.

 

طراحی دکوراسیون-قسمت دوم

مطالب مرتبط