طراحی دکوراسیون آشپزخانه

دکور آشپزخانه همیشه دغدغه ما برای منزلمان بوده است . ایده های متفاوتی برای دکوراسیون آشپزخانه وجود دارد. طراحان با توجه به فضای آشپزخانه می توانند دکوراسیون مناسب آن فضا را طراحی نمایند .

در عکسهای زیر نمونه هایی از ایده های طراحی دکوراسیون آشپزخانه آمده است .

دکوراسیون آشپزخانهوجود یک کمد قدیمی در دکور آشپزخانه در این عکس توانسته به خوبی تفاوت و تضاد را در فضا ایجاد نماید .

دکوراسیون آشپزخانهگاه وجود صندلیهایی متفاوت در آشپزخانه ما می تواند کل دکور را تحت تاثیر قرار دهد .

دکوراسیون آشپزخانهنور طبیعی در آشپزخانه بسیار مهم بوده و شانسی است که در اختیار زیبایی این فضا قرار گرفته است .

دکوراسیون آشپزخانهدر آشپزخانه خود فضایی برای صرف غذا در نظر بگیرید تا در کنار خانواده فضایی آرام و دلنشین داشته باشید .

دکوراسیون آشپزخانهاستفاده از المانهای سنتی می تواند گزینه ای باشذ برای دکور آشپزخانه تان .

دکوراسیون آشپزخانهبه فضای پشت گاز به عنوان تابلویی مجزا بیندیشید و با انواع کاشی تزیینی آن را بیارایید .

مطالب مرتبط