طراحی از نوع مندریان

حتی اگر مندریان را نشنیده باشید شاید با سبک کارهای او اشنایی داشته باشید این نقاش المانی با استفاده از رنگ ها و خط ها نقاشی های بسیار زیبایی طراحی کرده که بسیار مشهور شده است او و طرح هایش یکی از ابداع گران سبک مدرنیسم بوده است مدل های مختلف خانه نقاشی و لباس از طراحی های او شکل گرفتند

مندرین سادگی را با استفاده از غنی بودن رنگ ها بنمایش گذاشت و استفاده از سه رنگ پایه قرمز زرد و آبی را بعنوان اصل کار خود استفاده کرد و مابقی رنگ ها را با استفاده از تلفیق این سه رنگ ایجاد کرد برای مثال تلفیق زرد و ابی  سبز می شود در طراحی او رنگ های اصلی استفاده می شود و بسیار هم غنی هستند

نگ ها و خط هادر اینجا می توانید مدل اشپزخانه ای که به سبک مندریان طراحی شده را مشاهده کنید طراح علاقه خود را به رنگ های پایه نمایش داده است و با استفاده از فریم های سیاه اقدام به ساختن یک اشپزخانه زیبا نموده است

نگ ها و خط هادر اینجا نیز استخر خانه و دیوارهای اطراف ن با نوع طراحی مندریان طراحی شده است از رنگ های پایه استفاده شده و بخوبی در کنار هم دیوارها رنگ امیزی شده اند

نگ ها و خط هاشما می توانید با ترکیب مدل های دیگر رنگ های مندریان اقدام به ساخت یک طراحی خانه زیبا بنمایید مثلا در این عکس از رنگ هایی تیره تر در خانه استفاده شده است و گرمای خاصی در این نوع طراحی وجود دارد همچنین رنگ ها مقداری تیره تر از رنگ های اصلی مندریان می باشند

نگ ها و خط هادر اینجا نیز حمام خانه بخوبی با رنگ های مندریان امیخته شده است قسمت های مختلف حمام با رنگ های مختلف جدا شده اند و طرح در عین سادگی بسیار زیبا از کار در امده است و اشکال مختلف نیز با کاشی و رنگ کاشی های مختلف رنگ امیزی شده اند

مطالب مرتبط