شیشه های دکوراتیو

در طراحی های داخلی , امروزه نور مساله بسیار مهمی است و به عنوان یک عنصر دکوراتیو  در طراحی فضا از آن استفاده های فراوانی می شود . یکی از فضاهایی که در آپارتمانها بسیار مورد توجه قرار می گیرد سقفهای کاذب است که گاه علاوه بر پوشش تاسیسات ساختمان به عنوان فضایی برای نور دهی از آنها استفاده می شود . سرویسهای بهداشتی و آشپزخانه ها بیشترین استفاده را از سقف های کاذب می کنند.
حال چه بهتر که این نوردهی همراه با عنصری تزیینی باشد که در صورت حضور نور و یا بدون آن زیبایی فضا حفظ شود . یکی از بهترین راه حلها برای این موضوع استفاده از شیشه های تزیینی و دکوراتیو است که امکان طراحی بر روی آنها وجود دارد و می توانند با فضای اطراف هماهنگ شده و به زیبایی آن بیفزایند.
شیشه های دکوراتیواز آنجاییکه طراحان به اهمیت شیشه های تزیینی در سقفهای کاذب و لایت باکسها پی برده اند و نیاز به این نوع شیشه ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است , هنرمندان شیشه گر نیز با ساخت شیشه های متنوع تر و طراحیهای زیباتر , دست طراحان را باز گذاشته اند تا دیگر محدودیتی در این باره وجود نداشته باشد و هر آنچه که به ذهن طراح می رسد توسط شیشه قابل اجرا باشد.
دو تکنیک فیوز گلاس و استین گلاس تقریبا هر محدودیتی را در ساخت شیشه ها دکوراتیو از بین برده اند  تا با استفاده از آنها فضاها خاص تر و متفاوت تر طراحی شوند .
تلفیق نور و شیشه های تزینی طرحدار و استفاده از آنها در طراحی داخلی هدفی است که با هماهنگی مابین طراحان و دکوراتورها با هنرمندان شیشه گر میسر می شود و می تواند تحولی در ساختار طراحی داخلی ایجاد نماید.

 

مطالب مرتبط