شیشه مابین کابینت

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  – آبی

 

کد محصول : cab 1

مشخصات محصول :

رنگ بندی در ۴۰ رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت آشپزخانه, درب کمد , صفحات رویه کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح قرمزمشکی

 

کد محصول : cab 2

مشخصات محصول :

 شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح علفزار

 

کد محصول : cab 3

مشخصات محصول :

شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح آفریقا

 

کد محصول : cab 4

مشخصات محصول :

شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح غروب

 

کد محصول : cab 5

مشخصات محصول :

 شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح موج

 

کد محصول : cab 6

مشخصات محصول :

 شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  – قرمز

 

کد محصول : cab 7

مشخصات محصول :

رنگ بندی در ۴۰ رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , درب کمد , صفحات رویه کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح پیچک

 

کد محصول : cab 8

مشخصات محصول :

 شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

نام محصول : شیشه رنگی و طرحدار بین کابینت  – طرح درخت

 

کد محصول : cab 9

مشخصات محصول :

شیشه رنگی و طرحدار

امکان ساخت در طرحهای و ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , قابها و پنجره های تزیینی , شیشه درب کابینت و … .

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

 

 

نام محصول : شیشه لاکوبل رنگی  – سفید

 

کد محصول : cab 10

مشخصات محصول :

رنگ بندی در ۴۰ رنگ متفاوت

شیشه رنگ و لمینیت

مقاوم در برابر ضربه و ضد خش

قابل اجرا در ابعاد مختلف

موارد کاربرد : پوشش دیوار بین کابینت , درب کمد , صفحات رویه کابینت و …

زمان سفارش : یک هفته

قابل سفارش در ابعاد, طرح و رنگهای مختلف .

قابل ارسال به تمام نقاط کشور

مطالب مرتبط