سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح ها

قهوه ای و یا مشکی دو رنگی هستند که دو سوی مخالف رنگ های دیگر می باشند مشکی همه چیز را بزرگ و در چشم اورده و قهوه ای انرا زیبا و در بعضی جاها خسته کننده می نماید شاید نظر شما در رابطه با انتخاب هرکدام تغییر نماید اما انتخاب هرکدام نمایی زیبابه خانه شما خواهد داد.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هاسیاه یکی از رنگهایی می باشد که نمی توان انرا از دست داد شاید اشتباه بنظر بیاید اما امکان ندارد به ان توجه ننمایید باعث بیشتر توجه شدن به یک قسمت دیوار خانه خواهد شد و بدرد فضاهای بزرگ می خورد.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هابرخلاف سیاه قهوه ای توجه را جلب نمی نماید و بدرد اتاق هایی که کاملا پر طرح و شلوغ می باشند می خورد و حس بهتری را بشما خواهد داد برخلاف تمامی جزئیات براحتی توجه شما به رنگ مبلمان و شیک بودن اتاق جلب خواهد شد.

استفاده از رنگ های معمولی و مشکی نمایی دو چندان به منزل شما خواهد داد در اینجا نیز از کتابخانه سیاه رنگ استفاده شده و نمایی جالب وجزاب به خانه داده شده است.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هااستفاده از قهوه ای با رنگ های دیگر بسیار جالب است این رنگ با اکثریت رنگ ها همخوانی داشته و تلفیق مناسبی را ایجاد می نماید این رنگ بخوبی رنگ های دیگر را در خود حل می نماید.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هاالگوهایی که با سیاه استفاده می شوند نیز بسیار جالب هستند رنگ سیاه انتخاب کاملا مناسبی برای الگوهای با رنگ سیاه می باشد.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هارنگ قهوه ای برای طرح های معمولی تر و موادی مثل پلاستیک و کاغذ دیواری کاربردی می باشد.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هامی توانید از لوازم سیاه در خانه خود استفاده نمایید مثلا تلویزیون باند ها وصندلی های سیاه همه این ها نمایی بسیار خاص به خانه شما می دهند.

سیاه و یا قهوه ای مقایسه طرح هانتنها رنگ قهوه ای در تکسچرها رخ نمایی می کند تکسچرها نیز با این رنگ بسیار زیبا می شوند رنگ ملایم ان باعث ایجاد تعادل در محیط می گردد

مطالب مرتبط