ساخت گنبد شیشه ای تیفانی (استین گلاس) – پروژه نیاوران

مکان پروژه : تهران، نیاوران، خیابان یاسر

گنبد شیشه ای استین گلس در این پروژه بر روی فضای پشت بام و بر روی ووید داخلی منزل مسکونی قرار گرفته است. این گنبد بخش مهمی از نوردهی به فضا را برعهده دارد و در عین حال بر زیبایی و دکور داخلی منزل نیز بسیار اثر گزار است . نفوذ ناپذیری در مقابل آب و شرایط جوی از دیگر نکات مهم در اجرای پروژه های گنبدهای شیشه ای می باشد .

گنبد شیشه ایسازه فلزی پس از مونتاژ بر روی محل مورد نظر قرار میگیرد و بوسیله جوش کاری نصب کامل آن انجام میپذیرد . سپس بعد از انجام نازک کاریهای لازم بر روی سازه , نصب شیشه ها آغاز می شود .

گنبد شیشه ایگنبد استین گلس در این پروژه از فضای بیرون بصورت کامل آب بند شده و در مقابل آب باران و شستشو کاملا غیر قابل نفوذ می باشد .

گنبد شیشه ای

گنبد شیشه ایقرارگیری پنل های استین گلس بر روی کل فضای گنبد باعث می شود تا گنبد بصورت یکپارچه اجرا شود و با قرارگیری طرحها در امتداد یکدیگر گنبد شیشه ای طرحدار یکپارچه گردد و نقوش به زیبایی دیده شوند .

گنبد شیشه ایگنبد شیشه ایتاثیر گزاری این سازه با عظمت در فضای داخلی تاآنجایی است که شاید چشم بیننده از حرکت بایستد و تنها تحت تاثیر زیبایی و ابهت چنین سازه شیشه ای قرار گیرد .

گنبد شیشه ایپس از اتمام کار نور طبیعی که بر روی قطعات تراشدار و رنگی می تابد باعث می شود زیبایی بینظیری در کل فضای داخلی ایجاد گردد و نور هرچه زیباتر در فضا جریان یابد .

گنبد شیشه ایگروه ایراچی به عنوان تنها تولید کننده گنبدهای شیشه ای استین گلس در ایران مفتخر است که توانسته این سازه های منحصر بفرد را در پروژه های ساختمانی اجرایی نماید تا نقشی تاثیر گزار در دکوراسیون داخلی داشته باشد .

مطالب مرتبط