ساخت گنبد شیشه ای تیفانی – استین گلاس ( پروژه مسکونی نارنجستان )

ساخت چهارمین گنبد شیشه ای توسط گروه ایراچی در پروژه مسکونی نارنجستان واقع در خیابان پاسداران , نارنجستان ششم آغاز گردیده است . درطراحی های انجام شده در سقف ورودی لابی مجتمع اجرای سازه ای شیشه ای دیده شده بود که با بررسیهای اولیه تصمیم بر آن شد که با توجه به آنکه سازه شیشه ای از بیرون از ساختمان نیز دیده می شود , طرحی مناسب با فضای ساختمان و علی الخصوص نمای آن طراحی شود تا هماهنگی لازم در فضا ایجاد شود .

فضای در نظر گرفته شده برای اجرای گنبد شیشه ای به شکل مستطیل بوده و به همین جهت زمان اجرای سازه دایره ای به قطر ۲ متر به عنوان مقطع گنبد و مابقی فضا به شکل مسطح با شیب ملایم طراحی شد تا فضای نوردهی به داخل لابی محدود نگردد .

گنبد شیشه ایپس از نصب سازه در محل نوبت به ساخت شیشه های استین گلس در کارگاه می باشد . این کار با ساخت قالب از فریم آغاز می شود و سپس مراحل برش و تراش شیشه و سپس کلاف کردن شیشه ها به یکدیگر آغاز می شود .

گنبد شیشه ایگنبد شیشه ایاستفاده از شیشه های اسیدشور , سندبلاست و تراش دار در دو رنگ سفید و برنز هماهنگی مناسبی با رنگ نمای ساختمان ایجاد کرده است . پس از ساخت لته های کار مرحله به مرحله بر روی فریم نصب می گردند تا کل سازه شیشه ای با شیشه های استین گلاس پوشیده شود .

گنبد شیشه ایپس از اتمام کار کاوری از شیشه های خم دو قوسی نیز بر روی شیشه های استین گلاس قرار میگیرند تا محافظی باشند برای شیشه های دست ساز و با ارزش استین گلاس . شیشه های خم نیز در کارگاه خم شیشه و با کمک قالبی که از فریم تهیه شده است ساخته می شوند و سپس لمینیت می شوند تا در صورت ایجاد ضربه شکست و یا ریزش پیدا نکنند .

در تصویر زیر مراحل ساخت یک لته از گنبد شیشه ای استند گلس به نمایش در آمده است .

گنبد شیشه ای

گنبد شیشه ایمراحل نصب شیشه های استین گلاس بر روی فریم

گنبد شیشه اینمای داخلی گنبد شیشه ای

گنبد شیشه ایگنبد شیشه ای

مطالب مرتبط