ساخت گنبد شیشه ای تیفانی (استین گلاس) با مقطع بیضی – میدان ولی عصر

مکان پروژه : خیابان ولی عصر، میدان ولی عصر

گنبدهایی با مقاطع بیضی یکی از دشوار ترین انواع سازه های محدب می باشد . این پروژه با مقطع بیضی یکی از پر چالش ترین پروژه های گروه ایراچی بوده است که با بهترین شکل ساخته و اجرا شده است .
این پروژه در زمان بازسازی منزل مسکونی انجام گرفت و وجود وسایل منزل و توجه به عدم آسیب به آنها یکی دیگر از مشکلات انجام این پروژه بود .

گنبد شیشه اییکی از مراحل کار جدا کردن سازه قبلی بود که بر روی فضای سقف قرار داشت . وجود لوستر بسیار بزرگی که در اتصال آن بود یکی از مواردی بود که بایستی به دقت انجام میگرفت.
بر روی سازه نقاطی برای اتصال نهایی لوستر دیده شده بود تا پس از برداشتن سازه قبلی این اتصال بر روی سازه جدید انجام گیرد .

گنبد شیشه ایبا توجه به بیضی بودن مقطع گنبد , الگوی کار شده در هر قطعه با قطعات دیگر متفاوت بود و همین موضوع چالشی در بخش طراحی بود چرا که نقش طراحی شده در هر لته نیز با لته مجاور متفاوت بود .
ساخت لته ها نیز هر یک بصورت جداگانه و با الگوی متفاوتی انجام شد .

گنبد شیشه ایشیشه های تراشدار , اسیدشور , مات و رنگ شده در این پروژه استفاده شده است تا حرکتی از پیچش اسلیمی در آن به چشم بخورد . قسمتهای بالایی گنبد نقشی کلاسیک دارد که در همه لته ها تکرار شده است .

گنبد شیشه ایفضای داخلی گنبد زمانیکه نور طبیعی به آن می تابد بسیار زیبا و باشکوه است . عظمت این سازه شیشه زمانی بیشتر دیده می شود که از طبقه پایین این ساختمان به آن می نگریم .

گنبد شیشه ایفضای بیرونی گنبد همانند هر سازه دیگری آب بند شده تا فضای داخلی را در مقابل آب و گرد و خاک محافظت نماید . اجرای این گنبد استیند گلس یکی از افتخارات گروه ایراچی می باشد .

مطالب مرتبط