ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار

مکان پروژه : تبریز

به سفارش یکی از مشتریان آینه مدل M20 موجود در سایت در ابعاد ۲۳۵- ۱۷۰ به صورت سفارشی در کارگاه ایراچی ساخته شد و توسط گروه نصب اعزامی در محل نصب گردید .

ساخت و نصب آینه حجمی روی دیوارساخت و نصب آینه حجمی روی دیوار

مطالب مرتبط